HANDLINGSPROGRAM

med hästen och hästägaren i centrum

Solvalla HFs programförklaring syftar till bättre näringsförutsättningar för alla aktiva inom svensk travsport. Det vill vi åstadkomma genom att stärka det travpolitiska inflytandet för hästägarna. Alla som stödjer våra tankar är välkomna att tillsammans med oss ställa krav på förändring.
SHF Logga
Svensk travsport är en fantastisk sport som engagerar hästar och hästägare i hela Sverige. Antalet hästar och hästägare har markant minskat de senaste åren. För att kunna vända utvecklingen, återskapa mångfalden och ge framtidstro krävs skyndsamma åtgärder.

1. Hästägaren – en leverantör
Hästägarkollektivet skall betraktas som en leverantör till spelbolagen. Tilldelning av prismedel ska baseras på spelbolagens omsättning. Hästägarna får därmed "betalt på översta raden".

2. Tydligt formulerade mål
Travsporten måste tydliggöra mätbara, kvantitativa och kvalitativa mål för all verksamhet inklusive hästägandet. Mål som anger antalet aktiva, hästar, hästägare och företrädare, samt deras geografiska spridning, är exempel på vad som ska tydliggöras. De olika aktivas intäkts- och kostnadsutveckling ska redovisas. Hästägarkollektivets kostnadstäckning om 40 procent måste återskapas. En prisplacering inom de stora streckspelen ska innebära minst en månads kostnadstäckning för hästen.

3. Tävlingsprogrammet - Kvalitet före kvantitet
Intjäningsförmågan per starttillfälle måste höjas genom höjda prispengar och för att garantera kvalitet på sporten och spelet . En minskad bas av tävlingshästar är ett faktum. Tävlingarna måste utgå från hästpopulationens demografiska förutsättningar.

4. Lönsamt vardagstrav innebär tävlingar i närområdet
Banornas uppgift är främst att anordna lönsamma tävlingsdagar, om det inte sker i rekryteringssyfte, som genom t ex breddtrav. Vardagstravet ska utgå från hästar och aktiva som finns i banornas närområden. Tävlande i närområdet ger, förutom en positiv miljöpåverkan, även minskade kostnader för hästägaren och minskad belastning på hästar och aktiva. Långväga resor i vardagstravet är direkt kontraproduktivt för hästägarnas upplevelsevärde och hästvälfärden.

En stor del av sportens tävlingsdagar är förlustaffärer. Den genomsnittliga förlusten för en olönsam tävlingsdag är 400 – 500.000 kronor, exklusive de aktivas och hästägarnas kostnader. Sporten behöver en sund tävlingsstruktur. Utan att inkräkta på breddtravets tävlingsdagar måste det olönsamma tävlingsprogrammet reduceras.

5. Fasta tävlingsdagar
Fasta egna tävlingsdagar för landets fyra till fem stora regionbanor, med återkommande V75-finaler på nationalarenan Solvalla, stimulerar till ökat publik- och spelintresse. Banor med fasta tävlingsdagar åläggs ett större ansvar att som ledande rekryteringsbanor utveckla sina arenor. Arenaupplevelsen för den betalande publiken och hästägaren måste prioriteras.

6. Höjda prispengar i en pyramidformad tävlingsmodell
Genom att skapa likhet med andra sporter skapas trovärdighet och framtidstro. Bredd och elit lever i symbios.

  • Travets elitserie ges fasta lägsta prisskalor och återställs till sitt ursprungliga värde.
  • En tydlig unghästsatsning, utöver hästägarnas egna insatser till insatsloppen, bidrar till snabbare kostnadstäckning och stimulerar efterfrågan
  • Ökade prismedel tillfaller i huvudsak de banor och regioner som med hjälp av sin tränarkår upprätthåller den nödvändiga rekryteringen av hästar och hästägare.
  • De banor som inte klarar sitt rekryteringsuppdrag ges uppdrag som intressebanor med ansvar för sportens folkliga förankring och för att utveckla intresse på lokal nivå.

7. En modern hästägarrepresentation
Alla hästägares intressen ska lyftas fram på ett nytt, tydligare och mer representativt sätt. En ny nationell och modern hästägarsammanslutning håller på att skapas. En sådan nationell och från ST oberoende sammanslutning ska ge utrymme både för direkt och indirekt demokrati, dvs genom personlig anslutning eller anslutning genom lokala hästägarföreningar.

Solvalla HF/Styrelsen
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer