Integritetspolicy

Allmänt
Solvalla Hästägarförening för ett register över föreningens medlemmar. Medlemmarna integritet är mycket viktig. Föreningen mål är att medlemmarna skall känna sig trygga med hur personuppgifterna hanteras.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse.

De personuppgifter som behandlas är medlemmars namn, födelsedatum, adress, mailadress samt hästägande.

Efter att ha tagit del av denna integritetspolicy anses medlem ha givit sitt samtycke till att bli kontaktad via allmänna brev och/eller mejlutskick till samtliga medlemmar i föreningen.

Varför behandlar vi medlemmarnas personuppgifter
För att föreningen skall kunna bedriva sin verksamhet i enlighet med föreningens stadgar behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Kontakt med medlemmar via mail
  • Besök på hemsida

Vilka delar vi personuppgifter med
Personuppgifter delas ej med andra organisationer eller tredje man.

Hur länge sparar vi medlemmars personuppgifter
Föreningen kommer årsvis att gallra ut uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen.

Vilka rättigheter har du som medlem
Medlem har rätt att få ett registerutdrag visande vilka personuppgifter om medlemmen föreningen behandlar.

Medlemmar har rätt få sina personuppgifter korrigerade om de är ofullständiga eller missvisande.

Begäran om registerutdrag samt begäran om korrigerande av personuppgifter görs till föreningen personuppgiftsansvarige (föreningens styrelse).

Medlem har också rätt att dra tillbaka sitt samtycke till att bli kontaktad via allmänna mailutskick till samtliga medlemmar i föreningen.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer