Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Höstmöte kl. 11:00
Tid och plats: Söndagen den 5 november kl 11.00 i Arkaden, mellan Solvallas publikplats och stallbacke (Entré sker genom Stallbacksentrén)

Om du inte har årskort så kontakta Eva på eva-b-svensson@telia.com

 Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordningen

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

6. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

7. Fastställande av årsavgiften för år 2024

(styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för år 2024, dvs 400kr/år samt oförändrad familjemedlemsavgift för 2024, dvs 170kr/år)

8. Information från styrelsen

9. Övriga frågor

10. Mötet avslutas


Medlemsenkät

Efter mötet kommer styrelsen att redovisa resultatet av den medlemsundersökning som vi hoppas ni alla fyllt i. Vi är till för er medlemmar och det känns därför viktigt att få era synpunkter, idéer och förslag.

Om du inte fyllt i enkäten så hittar du den här: https://forms.gle/RKKyWYYecBXVs3ha8

 
Efter mötet bjuder föreningen alla medlemmar som deltagit i mötet på lunch på The Onion innan Breeders Crown semifinalerna tar vid med första start kl. 13:00.

Observera att om du vill äta så anmäler du dig till Eva Svensson på eva-b-svensson@telia.com senast den 30 oktober.

 Välkomna

Styrelsen
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer