2018-12-14 Fågelholkar?

Den kommande omregleringen av spel ska öppna upp möjligheter för sporten att finna nya vägar då lika villkor för spelbolagen skapar ekonomisk bäring.. Vad begreppet "lika villkor" innebär inom sporten är öppet för olika tolkningar. Att alla banor ska leva får inte begränsa alla banors rätt att besluta över sin egen affärsmodell och tillhörande intäkter.
ST har, vid ett extra beslutande fullmäktige först och därefter ett rådgivande förtroenderåd, närmast kuppartat försökt få banorna att dels besluta om nya stadgar, dels överlåta sin ekonomiska avkastning från spelbolagen till ST. När pengarna därefter har silats genom STs administration, och ST tagit sin del, kommer banan att få behålla ca 10-15 procent av det som blev över. Resten fördelas genom det centrala fördelningssystemet.

Vi bekymrar oss mindre om STs centraliseringsförsök. Det har signalerats om det med all önskvärd tydlighet tidigare under hösten vad gäller stadgeändring. En vecka innan mötet skickades två avtal ut till sällskapens styrelser.

- Det ena var ett avtal där respektive sällskap till ST överlåter alla spelbolagsrelaterade intäkter som de kan tänkas få, inkl alla varumärken, rubb och stubb, som de historiskt har upparbetat. Avtalet ska gälla från 1 januari.

- Det andra var en justering av ett tidigare ingått femårsavtal från slutet av 2016, som gäller banornas bild- och ljudrättigheter, vilket ger alla banor totalt 2 miljoner att dela på enligt centralt fastställda fördelningsprinciper. För Solvallas del är ersättningen mindre än 400.000 kr per år.

Vad vi är bekymrade över är om banföreträdare lockas att skriva på utan mandat från sina egna styrelser och/eller föreningsstämma. Stadgarna ger inte styrelsen rätt att skänka bort banans olika tillgångar som t ex varumärken, markområden, inventarier o dyl. Det samlade intrycket är att flyttfåglarna har lämnat boet och kvar är ett antal tomma fågelholkar som fattar för travsporten väsentliga beslut. Om detta ska föreställa själva kvintessensen av engagemanget hos den beslutande församlingen får vi precis den travsport och det ST vi förtjänar.STs ordförande begär att hennes egen bana Halmstad ska överlåta till ST alla intäkter från sponsorer förknippade med spel. Det ger förstås konsekvenser för hennes hemmabana, inte minst genom begränsade intäkter under Sprintermästarhelgen. Åbys ordförande verkar inte heller vilja behålla alla sina intäkter från Pokalloppen och Åby Stora. Om Skånska Travsällskapets ordförande skriver på och skänker bort Jägersros egna varumärken, däribland Svenskt Travderby, blir det lika illa.

Det verkar som att planen är att alla lokala butiker stängs och att ST driver centraliserad travsport från Hästsportens Hus. Ska vi ta ifrån banorna de allra sista incitamenten för att få sin affär lönsam? Hur blir det då med ändamålsparagrafen i sällskapens stadgar? Ska de också formuleras om av ST? Om banorna inte får behålla vad de själva har skrapat ihop med hårt arbete får vi samma resultat som Lycksele när Umeå tog deras pengar. Istället för att passivt acceptera att medlen konfiskeras borde en och annan ordförande istället lämna mötet under högljudd protest. Det är en fullständigt orimlig utveckling som tillåter att de banor åderlåts, vilka har goda förutsättningar till förmån för dem som inte längre har det.

Tack och lov har Solvalla en styrelseordförande med ryggrad. Han har inte godkänt något avtal som skänker bort Solvallas egna tillgångar och intäkter i utbyte mot ett centralt fastställt bidrag.

Stadgeändringen innebär att man bl a byter ut ordet totalisatortillstånd mot av ST godkända lopp med prispengar. ST vill ha rätt att till- eller avstyrka ansökningar från banorna om att arrangera tävlingar med prispengar. Det ser ut som en enkel redaktionell ändring, då det efter omregleringen inte längre behövs totalisatortillstånd för att arrangera spel på hästar. I praktiken innebär skrivningen att banorna måste fråga ST för att få arrangera spel på lopp där ett annat spelbolag än ATG sponsrar med prispengar. Om ST tillstyrker ansökan ska förtjänsten överlåtas till ST enligt det föreslagna avtalet och ingå i det ordinarie fördelningssystemet.

Stockholms Travsällskaps ordförande argumenterade för en annan ordalydelse, vilket ogillades, men togs till protokollet.

Förutom att Stockholms Travsällskap betalar 6,5 miljoner kronor/år i serviceavgift till Svensk Travsport, förfogar ATG fördelaktigt över Hästsportens Hus som ägs av Stockholms Travsällskap. Hyresvillkoren är långt under marknadens villkor, i princip hyresfritt.. Tyvärr kräver konkurrenslagstiftningen att hyresvillkoren justeras inför 2019 så att Solvalla inte kan lämna konkurrensfördel till ATG. Solvalla har alltid visat ansvar för svensk travsport. Ändå misstror ST Solvallas goda intentioner och föreslår avtal som blir till hinder istället för till möjligheter.

Travsällskapen måste återta styret över sin egen serviceorganisation. ST ska inte styra över banorna. VD Ulf Hörnberg blir inte längre tillförordnad utan ska, enligt en annan uppgift, vara permanent tillsatt, dvs en centralbyråkrat från den gamla monopoltiden har dammats av för att leda svensk travsport in i nya tider. Travsporten i Sverige riskerar totalt sönderfall om banorna inte lägger i backväxeln och hindrar ST från att fortsätta resan mot centralstyre och missriktat skyddar sitt eget spelbolag mot konkurrens. EU och Storbrittannien står inför Brexit, travsporten riskerar att stå inför STexit.
Björn Damm & Ewa Silfverberg Liljeros
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer