2018-05-24 Ett löfte utan täckning

Den sprängda pokalen ger en viss smak av malört när resterna analyseras. Malört är en medicinalväxt. Den förmodas ha förmåga att hålla skadeinsekten mal borta. Effekten är högst tveksam precis så som pokalöverenskommelsen var ifrågasatt redan när den kom.
Malört är besk medicin och fungerar även som smaksättning i alkoholhaltiga drycker. Pokalens effekt är befriad från berusning och innehållet har dunstat. Fler som har dunstat är generalsekreteraren och valda delar av ST's styrelse.

Bakgrund
På senhösten för fyra år sedan visade sig ett antal glada BAS-organisationers ledare tillsammans med Johan Lindberg och ATGs VD Hans Skarplöth. Tillsammans höll de upp en värdecheck. Checken hade aldrig full täckning, eftersom den inte var underskriven. Checken var uppenbart aldrig tänkt som betalningsmedel, utan mer som ett gemensamt dekret som skulle symbolisera innehållet i en lika symbolisk pokal, travsportens egen Heliga Graal. Pokalen skulle för 2018 fyllas med 300 miljoner. För åren 2014 t o m 2017 skulle trav och galoppsporten avstå från det redan då skriande behovet av påfyllning av prismedel.

Tanken var att ATG med pokalens hjälp skulle utveckla och investera i nya spelprodukter med väsentligt förbättrad omsättning och lönsamhet som följd.

Dagsläget
VD Hans Skarplöth har tagit ett steg tillbaka, åtminstone från debatten, och lämnat sporten med baksmälla och besk eftersmak.

* Saxade tävlingsmoment som kontraproduktivt reducerar antalet besökare
* Förändrade V75-tider som försämrat arbetsvillkoren för de aktiva, i synnerhet skötarna
* Lunchtrav som minskar tävlingsmöjligheter för amatörer och begränsar näringens normala
dagliga arbete särskilt för proffsen. Synnerligen besvärande är att lunchtravet ofta blir olönsamt, utom för spelbolaget.

”Travsportens önskvärda läge” borde istället kallas "Travsportens nödläge" eftersom:

1) Rekryteringen till sporten har fortsatt att minska

2) Lönsamheten har fortsatt att minska

3) Omvärlden har upptäckt sportens problem och ifrågasätter de aktivas begränsade näringsförutsättningar.

Vi blev lovade att de trehundra miljonerna skulle vara nivåhöjande och ge oss en plattform för framtiden. Nu blev det ett trappsteg utan besked om det leder till himmel eller det motsatta.

Felräkning i banken till småbanornas favör
För Jägersro, som planerar ny arena, innebär trappsteget att ökningen av den centrala tävlingsersättningen inte förmår höja nivåerna från åren 2010 - 2012. Deras del ur pokalen blev ca 2 miljoner. Jägersros förhoppning står till att deltagarna i deras klassiska lopp är premiechansade och kan höja prismedelsnivån. Samtidigt vet vi alla att det inte är pokalpengar. Premiechansen utgör endast en omfördelning av unghästpremierna. Därmed ges inte heller Jägersro möjlighet att till vardagstravets hästar dela ut nödvändiga prispengar.

Effekterna får inte vara negativa för landets storbanor, eftersom deras oerhörda betydelse för internationell och nationell sportslig utveckling är fundamental för både sportens och spelets framtid.

Pokalens verkliga innehåll
Vid närmare studier av ST's och ATGs tävlingsersättningsbudget framgår att pokalmedlen uppgår till ca 135 miljoner. När togs egentligen det beslutet?

När budbärarna ropade ”vi fick 300 miljoner”, som efter avdrag för galopp i maskineriet blev till 270, skulle pastoratet behålla 90 till förbundsbeslutade investeringar. Nattvarden hade dessutom redan tjuvsmakats på vägen i och med att BAS-rösterna samtidigt fick 4 miljoner till utökade föreningsanslag.

År 2018 återstår mindre än hälften av det som initialt annonserades som pokalutdelning. Dessutom fördelas sedan inte dessa 135 miljoner enligt gängse fördelningsprinciper, utan storbanorna Solvalla och Jägersro får en väsentligt mindre del än tidigare.

ST har bytt predikant. Vi kommer säkerligen att få se andra förändringar. Skilsmässan mellan kyrkan och staten kommer förhoppningsvis tvinga fram ett tionde mellan hästägarna och de som på olika sätt vill tjäna pengar på oss och vår sport. Sällskapens "församlingar" har rätten till hästägarnas evangelium och har möjlighet att återskapa sportens ursprungliga lära, dvs att spelet är till för att finansiera sporten, inte tvärt om. Vi har förväntningar på STs nya styrelse.

"Jag är inte bitter"
Därför har jag mina lösningsorienterade idéer för travsportens återfödelse.

Vi stänger vår tävlingsverksamhet på luncherna med undantag för storhelger och speciella tillfällen.

Vi återför tävlingstider som tillåter anständighet för alla som lever med och för sporten.

Vi fokuserar på tävlingar som utgår från korrekta demografiska förutsättningar för hästarna.

Vi tar även hänsyn till var hästägarna bor och deras preferenser.

Vi prioriterar näringsverksamheten för att ge den möjlighet till bättre lönsamhet

Vi korrigerar de felaktiga fördelningar som STs tidigare pastorat har gjort när man i den polerade pokalens sken inkluderat 20 miljoner för premiechansen, utan att samtidigt korrigera de minskade premieloppsersättningarna. Det drabbar storbanorna.

Vi korrigerar 3-åringssatsningens siffror som har räknats för högt med 10 - 15 miljoner.
.
Vi tänker i nya banor, men inser samtidigt att tävlingsprogrammets innehåll betyder allt för en banas överlevnad och utveckling.

Som hästägare behöver vi framtidstro, men tror gör vi i kyrkan. Vi tror ingenting förrän konkreta åtgärder och realistiska möjligheter har redovisats. Vi låter oss inte luras igen med löften som saknar täckning.

Björn Damm
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer