2018-04-27 BAS-röster

ST höll sitt årsmöte med fullmäktige den 25 april. Flera sällskaps motioner avhandlades. Travhästägarna har på sin hemsida sammanfattat beslut och diskussioner. Se länk nedan!
Vi är naturligtvis helt på samma linje som ordförande Mikael Melefors att det inte ska finnas något ”vi-och-dom” mellan BAS-föreningar och sällskap. Självklart ska vi jobba tillsammans, men på rätt nivå. BAS ska göra precis det namnet anger, dvs jobba med sina sällskap på basnivå på hemmabanorna. Däremot är vi helt oense med Melefors om BAS' funktion på det nationella planet, särskilt som han talar emot sig själv. ST's fullmäktige har i hela sin nuvarande konstruktion ett inbyggt ”vi-och-dom”.

Travsällskapen hade motionerat att BAS inte ska ha rösträtt i fullmäktige. Sammanfattningen visar med all önskvärd tydlighet hur BAS-ombuden med sina mandat kan blockera beslut och rösta emot travsällskapens mening. Det kan aldrig ha varit avsikten när det ursprungliga STC en gång bildades. ST's fullmäktige har fått en gökunge i boet som utan egentlig äganderätt, förutom ett beviljat medlemskap, äter ut ägarna till tävlingsarenorna. En stadgeändring är omöjlig att genomföra om BAS-representanterna säger nej.

Citat ur sammanfattningen: Beslut: 1310 röster, varav 840 biföll motionen och 470 röstade avslag för densamma. Det innebar att motionen endast fick ca 64 % stöd och ej nådde upp till den kvalificerade majoritet som krävdes för en stadgeändring. BAS' rösträtt begränsas således inte.

Röstetalet för sällskapen bygger på antalet lopp i tävlingsprogrammet. Mikael Melefors menar att han röstade emot motionen därför att det är upp till banorna hur många lopp som ska köras och på så sätt tilldelas fler röster. Hur ska banorna kunna köra fler lopp när hästantalet minskar? Det måste vara det aktuella hästantalet runt varje bana som avgör både röstetalet och hur tävlingsprogrammet utformas.

Vår nya hästägarsamverkan NÄT bygger på ett verkligt hästägande så att röstrepresentation ges efter antal ägda hästar i träning. NÄT ger därför sällskapen fullt stöd att arrangera tävlingar utifrån sina egna lokala förutsättningar. Vi välkomnar därför att Solvallas sportchef Anders Malmrot själv kommer att ta ansvar för propositionsskrivandet fr o m augusti.

Sammanfattning från STs fullmäktige


Björn Damm & Ewa Silfverberg Liljeros
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer