2018-03-18 Back to BASics

Våren är travpolitikens högtid med årsmöten i de olika travorganisationerna. I veckan höll ST möte med sitt förtroenderåd. Även ASVT har genomfört sitt årsmöte.
De centrala BAS-organisationerna har en given roll i förankringsprocesser, bland annat genom medverkan i sportens förtroenderåd.

I Solvalla HF har vi länge hävdat åsikten att de centrala BAS-organisationerna däremot inte har något att göra i ST's fullmäktige. Vår enkla uppmaning lyder: Bort med BAS ur fullmäktige, men förstärk istället de lokala BAS-organisationernas inflytande på rätt nivå, dvs vid sina hemmabanor

Alla lokala BAS-föreningar fungerar utmärkt som ”bollplank” och rådgivare till hemmabanornas ledning och som trivselorganisationer för sina medlemmar. Travsällskapen, som ägare av sportarenorna och deras tävlingsprogram, ska ha en garanterad suverän beslutanderätt i ST's fullmäktige.

Institutionaliserade centrala intresseföreningar, som kräver personal och kontorslokaler och finansiering genom bidragsmedel från ST, riskerar att bli travpolitisk gisslan för att rättfärdiga obekväma beslut. Det var vad som hände 2014 då såväl saxade tävlingar som pokalöverenskommelsen introducerades med hjälp av en obefintlig förankringsprocess.

Det kan mycket väl hända igen. Med 20 procent av rösterna har BAS ingen egen majoritet. BAS-rösterna är ändå tillräckligt tunga för att de ska kunna sänka majoritetsbeslut till förmån för en minoritets önskemål. Travsällskapens beslutanderätt undermineras genom en sådan ordning i deras egen högsta beslutande församling.

Vår uppfattning ifrågasätts och vi beskylls för att orsaka splittring inom våra egna hästägarled, särskilt av dem vi har kritiserat för att ha varit delaktiga i felaktiga beslut. Våra motståndare i debatten tilldelar oss åsikter som aldrig har funnits på vår agenda. Vi beskylls också för att vi vill lägga ned banor och att vi ogillar amatörer. Dessa oriktiga påståenden avser uppenbart att skymma sikten för det väsentliga i vårt budskap. Låt oss tydligt och klart framhålla vår uppfattning ännu en gång. Det är vår odelade övertygelse att sporten behöver enighet. Det uppnås bäst genom att vi låter ägarna till sporten fatta självständiga beslut.

Travsporten står inför stora förändringar och travsällskapens roll och status som ägare måste befästas. Desto fler centrala intresseorganisationer och särintressen som tilldelas utrymme i ST's beslutande församlingar, desto mer riskeras splittring och oenighet, både mellan travsällskap och mellan olika kategorier av aktiva. Sporten står inför tillräckligt stora utmaningar, där den största är hästbristen, vilken har orsakats av brist på “externa” hästägare.

Genom att travhästägarna skapar en oberoende och trovärdig central förhandlingspart blir det bättre musik i BAS-tuban.
Björn Damm & Ewa Silfverberg Liljeros
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer