2018-01-22 Replik till STs svar

Det öppna brevet, som föranleddes av en västsvensk travtränares underlåtenhet att skicka behandlingsjournaler till företrädaren, besvarades av ST på förbundets hemsida. Brevet, som skickades för känndedom till travmedia fick uppmärksamhet även i Sulkysport, dock inte Travronden
Av STs svar att döma har inga fel begåtts, vilket föranledde oss och hästägarföreningarna på Mantorp och Sundbyholm att skicka en replik på STs svar

Replik till ST´s svar på tre hästägarföreningars öppna brev

I svaret på vårt öppna brev förefaller Svensk Travsport och dess ledning att ifrågasätta hästägarens rättighet att få ut information om den travhäst som denne äger och betalar alla kostnader för.

De flesta A-licensierade tränare är med i TDS-systemet. Det innebär att tränarnas utdebitering av kostnader till hästägare görs av Svensk Travsport. Det gäller idag i princip alla kostnader, inklusive veterinärkostnader. Att som det föreslås i svaret, att hästägaren skall vända sig till veterinären för att få ut information, kan inte vara korrekt i de fall då det inte finns en direkt affärsrelation mellan hästägaren och veterinären. TDS-systemet ger Svensk Travsport rätt att ge startförbud om en hästägare av någon anledning inte har betalat sin skuld, dvs ett mycket starkt påtryckningsmedel (§ 85 tävlingsreglementet) för att vi som hästägare ska tvingas betala även om kravet är tvistigt. Om däremot tränaren inte har lämnat ut motsvarande underlag säger ni i svaret att straffet är ringa.

Sunt förnuft säger att för att TDS-systemet skall fungera borde kravet i tävlingsreglementet vara att travtränaren skall lämna ut all information, som hästägaren begär, för att tränaren inte ska beläggas med kör/startförbud.

Travsporten har inget att vinna på att en hästägare skall tvingas gå till domstol för sin självklara rätt att få ut information om sin häst, vilket också ska gälla underlag för transportkostnader, hovvård, s k alternativ behandling, utrustning, veterinärvård m m.

Vi hästägare kan bara acceptera ett enda synsätt vilket innebär total öppenhet och likvärdig hantering av både hästägare och travtränare enligt tävlingsreglementet.

Det är utomordentligt förvånande att inte Svensk Travsport och dess ledning utan förbehåll försvarar hästägarens givna rättigheter. Sunt förnuft måste gälla även inom travsporten.

Det Svensk Travsport skall framföra till tränaren, utan förbehåll, är att lämna ut all dokumentation rörande kostnader som hästägaren erlagt. Att inte göra det kan anses allvarligt skada travsporten och göra det svårare att behålla, alternativt värva, nya hästägare.

Våra föreningar, som har en stor andel av Sveriges allra mest satsande hästägare som medlemmar, kräver att hästägaren har rätt att få ut all begärd information om den travhäst som han äger och betalar för. Underlåtenhet ska medföra konsekvenser för tränaren, inte för hästägaren.

PS Företrädaren i det i brevet upptagna fallet har fortfarande inte fått ut behandlingsjournalerna enligt §45 i tävlingsreglementet.

Mälardalens Travhästägarförening
Solvalla Hästägarförening
Östgöta Travhästägarförening

X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer