2018-01-17 Öppet brev till ST

Med anledning av STs märkliga hantering av tävlingsreglementets §45 har vi skrivit ett öppet brev till ST tillsammans med hästägarföreningarna på Sundbyholm och Mantorp. Adressater är ordförande Hans Ljungqvist och till generalsekreterare Johan Lindberg.
Brevet har också skickats till Travronden och Sullkysport och har följande lydelse:

Öppet brev till Svensk Travsports ordförande och generalsekreterare

Solvalla Hästägarförening har i en blogg på sin hemsida den 13 januari 2018 redogjort för omständigheterna kring när en hästägare nekats att få ut behandlingsjournaler rörande hästar i träning hos en A-licensierad travtränare.

Det är viktigt för oss hästägare att Svensk Travsports tävlingsreglemente följs och att alla behandlas lika i förhållande till detta regelverk. Att inte lämna ut en behandlingsjournal till hästens ägare (företrädare) är ett brott mot tävlingsreglementets 45 §. I paragraf 72, 7 mom. anges påföljderna för brott mot 45§. Beslutande organ i dessa frågor enl. 74 § är ansvarsnämnden. Vi kräver att Svensk Travsport skriftligen (enligt §75) väcker talan i denna fråga hos nämnden.

Om inte detta görs krävs en förklaring varför tävlingsreglementet i detta fall inte är tillämpligt. Det är av yttersta vikt att hästägarens rätt enligt 45 § inte urholkas.

Mälardalens Hästägarförening
Solvalla Hästägarförening
Östgöta Travhästägarförening


PS Hästägarföreträdaren har bekräftat att behandlingsjournalerna inte har erhållits.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer