2018-01-08 Mandat för framtiden

Det hett efterlängtade Pokalåret är här och ska ge oss hästägare bättre kostnadstäckning när vi levererar spelobjekt till spelbolagen. Vi vet att prishöjningarna når endast till 2012 års nivå, men med förstapriser på 60.000-70.000 kr en tisdagkväll på Solvalla hör vi redan kommentarer av typen ”man skulle kanske bli hästägare igen”. Prispengar som väl matchar kostnaderna är A och O om vi ska få snurr på hjulen.
Nu är inte prispengarnas storlek och Solvallas roll som nationalarena de enda "trätoämnen" vi har att hantera inom vår sport. Vissa frågor är inte kontroversiella . Det råder fullständigt samförstånd, men ändå är det oerhört svårt att få ordning på djurskyddet. Här följer ett flertal olika frågor med olika grad av vinklingar, men som alla kräver skyndsamma beslut om åtgärder.

Näringen måste prioriteras
Travsporten måste tillåta sina professionella utövare att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna leva på sitt yrke. Det gäller alla företag som bedrivs med vinstsyfte och även för alla deras anställda. Utslagningen de senaste åren har varit hård när kunderna sviker. Sporten måste erbjuda förutsättningar för fler än ett tjugotal framgångsrika tränare att rekrytera nya kunder. Den riskerar annars att bli alltför smal och fler tvingas slå igen sina butiker.

För att en ny stark nationell hästägarkonstellation ska kunna bildas blir prioritering av näringen den samlande punkten.

De öppna sällskapen
Våra sällskap är öppna för medlemskap för alla med engagemang i sporten. Finns det någon gräns för hur lång tid denna öppenhet kan tillåtas sträcka sig? Det anser vi. Som inom många andra verksamheter av föreningskaraktär sitter ofta ett fåtal personer på alltför många stolar. Aningslöshet vad gäller jävsituationer är utbredd. Är det lämpligt att anställd personal, både på travbanorna och på ST, kan vara fullvärdiga medlemmar i sina sällskap? Sportchefen ska inte äga en häst som tävlar på hemmabanan, vilket är allmänt vedertaget. Det är hög tid att det blir lika vedertaget att lämna sitt travsällskap vid anställning inom sportens administration.

Vi borde även fundera över vårt eget personliga engagemang och vad vi tillför i våra egna sällskap. Vi har inte bara rättigheter och befogenheter som sällskapsmedlemmar, utan också förpliktelser. Vi måste själva våga stå för förändring när vi kräver det av andra. En ny stadgeöversyn är nödvändig.

Provisioner
Självklart ska ersättning kunna utgå i samband med förmedling av hästaffärer. Omtalad aningslöshet när det gäller jäv är tyvärr lika utbredd inom travets affärsmässiga del som inom den administrativa. Det måste stå fullkomligt klart på vems uppdrag en agent förmedlar en hästaffär.
I all affärsverksamhet är det uppdragsgivaren som betalar provision till agenten. Ska avsteg göras från den ordningen ska det tydligt framgå av avtal. Svensk lag gäller även svensk travsport.

Våra centrala tränare- och hästägarorganisationer har tidigare haft samsyn i den här frågan. Har vi problem med det numera?

Hästambulans och veterinär service
Djurskyddet ska vara grundval och första prioritet, som en förutsättning för spelintäkter och all annan ekonomi vid genomförandet av travtävlingar. Ett minimikrav är att det organiseras en hästambulansservice kring travets elitserie, dvs vid V75 och V86 -tävlingar i hela landet. Det kräver även tillgång till veterinär och akutkliniker. Den bana som i sin närhet inte kan tillhandahålla fullständig veterinär service ska inte heller arrangera dessa tävlingar. Våra hästar ska inte vara utlämnade till slump, tur eller otur.

Det är nödvändigt med en mer enhetlig veterinär bedömning. Provtagningsrutiner, som löper hela vägen från träning fram till startillfälle, och bedömning av hästar som inte är i tävlingsmässigt skick, måste gå hand i hand med värdegrund, reglemente och lagstiftning.

Var finns hästarna?
Travtränarna har ofta filialer, såväl i Sverige som utomlands. Det är en utveckling som vi måste lära oss leva med. Därför bör regelverket för transportersättning ses över. Ersättningen måste utgå från hästens faktiska uppstallningsplats. Det är i både djurskyddets och sportens fundamenta att veta var i landet hästarna verkligen finns. Det gäller även för tävlingsplanering och propositionsskrivande.

Skotvång
För våra yngre hästar ska skotvång införas. Det är hög tid att gilla skorna. Aveln har utvecklat våra unghästar till tidiga prestationer i allt högre farter, men bara för att de kan behöver vi inte slå världsrekord med våra två- och treåringar varje nytt år. Det är en hästägarfråga mer än en tränarfråga.

Boxhyra för amatörer
Tävlar vi med våra hästar på lika villkor? Tveksamt när B-tränarna debiteras extra för att kunna sela ut sina hästar till tävling. Det är inget privilegium att hästen är med i programmet. Det är resultatet av hårt arbete från alla aktiva kring hästen och ingen licenskategori ska diskrimineras. Vi börjar på hemmaplan och ställer kravet direkt till Stockholms Travsällskap att Solvalla välkomnar alla hästar och bjuder på boxplats till alla.

Lokalt på Solvalla
Banomläggningen var nödvändig, men måste kompletteras. Uppfyller den SÄBAs direktiv när det gäller säkerhetsspår? Behövs en större nivåskillnad mellan bankroppen och Bällstaån, som ska dränera det överflödiga vattnet?

Solvallas utvecklingsplaner har varit föremål för inre stridigheter sedan nästan tio år tillbaka. Beslutsimpotens, feghet, underlåtenhet och oförmåga att fatta rätt beslut har lett Solvalla in i återvändsgränder. Solvalla har hela travsveriges ögon på sig och vi måste bevisa att banan är värd att benämnas nationalarena. En omodern anläggning, dåligt anpassad till den urbana människans krav på service, stil och komfort, lockar varken ny eller gammal publik. Akut upprustning krävs i kombination med rivning och renovering. Parallellt måste dock Solvalla finna ett lämpligt markområde för en egen välplanerad anläggning med tillhörande banor med olika längd och för olika behov. Det finns ingen tid kvar för fundering och tvekan. Framtiden är redan här. Solvalla år 2018 måste andas orädd handlingskraft och verkställighet.
Björn Damm & Ewa Silfverberg Liljeros
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer