2018-12-25 Snövit och hennes dvärgar

Omregleringen av spelmarknaden träder i kraft den 1 januari 2019. ST har presenterat sin egen version av Bibelns julevangelium. ”- Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.” Vår tids förordning har formen av ett avtal underskrivet av STs VD Ulf Hörnberg.
Av innehållet framgår att förbundet exklusivt och centralt äger rätten att kontraktera den nya världens spelbolag och till dem associerade företag. Därmed frånsäger sig varje travbanas ägare det som riksdagsbeslutet gör möjligt. Mot en ”provision” om 15 procent till arrangerande bana ska historiska varumärken som Kriteriet, Derbyt, Pokalloppen, Sprintermästaren och Elitloppet kunna användas, säljas och budskapspaketeras av centralförbundet, vilket dessutom behåller 85 procent av intäkterna.

Det officiella syftet är att rädda livet på de små banorna och ”hålla ihop familjen”.

En given konsekvens är ökad maktkoncentration till centralförbundet. Samtidigt begränsar det enskilda banors incitament att dra nytta av omregleringen genom egna affärsavtal med spelbolagen. Avtalet ger banorna rätt att skriva sponsoravtal med ”vanliga” bolag, men sponsoravtal med spelbolag eller till dem, eller deras ägare närstående bolag, ska hanteras av ST. Att ST äger och har betydande styrelserepresentation i ATG bortser man ifrån.

ATG har naturligt redan en dominerande ställning och ges på det här sättet ytterligare konkurrensfördel. Utan tvekan kommer vi snabbt få veta hur marknadsdomstolen och EU ser på att travbanornas ägare begränsas ur konkurrenssynpunkt, och med dem även de spelbolag som vill in på den svenska marknaden. Det är mest en fråga om vilket spelbolag, eller blir det branschföreningen BOS som blir först med att begära ett utlåtande från konkurrensmyndigheterna.

ST demonstrerar sitt oberoende av ATG genom att inte visa startlistor med spelbolagets odds, samtidigt som det krävs av banorna att de ska försena sina tävlingar med V75-spel, efter vad det egenägda spelbolagets teknik och intäkter kräver. Efter söndagsskvällens fiasko uttalar Ulf Hörnberg i en intervju i Travronden: -Det är lätt att ifrågasätta det dagen efter en sådan här krasch, men man måste vara realistisk också.. Blir tekniska svårigheter på de olika spelbolagens internetsajter spelbolagens egna problem i framtiden? Tillåt oss tvivla på att konkurrenterna till ATG kommer att få samma förmån. “-Vi måste vara ödmjuka mot våra kunder” fortsätter Ulf Hörnberg. Ursäkta Ulf, men vem är STs kund?

.

(Snövit har ätit av det förgiftade äpplet)
Att lämna konkurrensfördel och felaktigt stötta ATGs dominerande position kommer att leda till kraftfulla sanktioner. Det blir Snövit och hennes dvärgar som kommer att få betala priset för det, dvs ST och travsällskapen. Det påstås att mer än hälften av banorna redan har skrivit på det orättmätiga avtalet utan att först lyssna med sina föreningsstämmor. Kalle Anka och Robin Hood får i så fall sällskap av Ali Baba och de fyrtio rövarna. De travsällskaps styrelser, som känner sitt ägaransvar och sitt stadgeenliga mandat, hänskjuter givetvis avtalsfrågan till sin föreningsstämma.


Det handlar om principer
Vilka principer ska gälla? Ska huvuddelen av banornas intäkter tillfalla STs ”kollektivfond”, eller den bana som har upparbetat intäkterna? Vad är skillnaden mellan intäkter från spelbolag eller från andra sponsorer som vill samarbeta med travsporten? Ska ST förfoga över historiskt immateriella tillgångar för att, som nästa steg, även “banka” in sällskapens bank- och marktillgångar?

Principen att ST disponerar över banornas tävlingssystem har gällt sedan rikstoton infördes. Nu när spelmonopolet är historia, och ett tidigare överskott av hästar förvandlats till en nutida hästbrist, är det dags att ifrågasätta den principen. Nya tider kräver nya lösningar.

ST/ATG kan t ex inte längre tillsammans och i samråd skicka ut hästarna på ett korsvist resande för att hålla igång vardagstravet enbart för att skapa spelintäkter. ATG och staten har ensidigt gynnats av att spelets intäkter inte räcker till arrangörskostnader och prismedel för över hundra tävlingsdagar. För oss hästägare och aktiva har det inte lett till något annat än ökade utgifter, sämre arbetsmiljö för de aktiva och med minskad hästvälfärd, vilket sammantaget har orsakat minskat antal hästägare och hästar.

En förtjänst att leva på eller ett bidrag för att överleva
Ska travsporten tillämpa en solidarisk fördelningspolitik för att hålla olönsam verksamhet vid liv eller ska sporten driva en sund näringsverksamhet för att skapa lönsamhet? Svaret står att läsa i travprogrammen med lopp som inte är fyllda. Huruvida ST inte klarar av att behandla sin egna fakta, eller helt enkelt inte vågar visa dem, låter vi vara osagt. Faktum kvarstår att sporten under 2018 har tappat ytterligare ca 10 procent av de aktiva hästarnas ägarföreträdare. I spelmonopolets ledband och genom jakten på högre spelomsättning, har travsporten kontinuerligt och linjärt, styrts mot ett halverat antal hästar och hästägare som följd.

Travsportens Kollektivfond
Istället för mer centralstyrning bör ST återgå till att vara den utmärkta serviceorganisation som man var en gång. Om inte får vi kanske i framtiden se Kvarteret Korpen, alias Hästsportens Hus, skicka ut årliga avräkningsfakturor till sportens berörda.
Vem bär ansvaret..
Uppesittarkvällen i TV med reportage från Pers och Paulas stall var annars alldeles utmärkt. Kärleken till hästarna lyste tydligt igenom.V75-spelet blev däremot en katastrof, inte minst upprördes spelarkåren. ATGs kunder, vilka hade räknat med en mysig och spännande hemmakväll med varm glögg och ett V75-spel, blev djupt besvikna. Vi vågar påstå att ATGs bristande teknik lyckades förstöra julfriden för väldigt många travintresserade. Klockan 03.08 på julaftons morgon var det definitiva spelresultatet klart. Då hade många för länge sedan slutat tro på tomten …...Björn Damm & Ewa Silfverberg Liljeros
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer