2018-09-02 Rätt kort i leken

Att spela korten i rätt ordning är en en grundläggande regel och som skiljer en god kortspelare från en dålig. På Travsports hemsida kan vi läsa om vad som avhandlas när ST's förtroenderåd håller möte i Malmö. Att tydligt kommunicera vad man vill är grundläggande. Att t.ex utse vilka som ska ingå i det operativa rådet borde vara enkelt . Kompetens ska utgöra grundbulten och uppdraget tillhör ägarna.
STs styrelsemöte - torsdag
Enligt travsport.se var en av punkterna på dagordningen: “Vad kan vi göra åt problemet med hästskötarbristen?”

Låt oss hjälpa styrelsen att bena ut problemet och konstatera att det är flerfacetterat. Hästbristen är ett faktum orsakad av brist på efterfrågan i hästägarledet. Att stimulera efterfrågan är en viktig ingrediens i brygden som ska bota.

Rekryteringen av nya hästägare misslyckas då koncentrationen av hästägandet “skrämmer bort” mångfalden. Utan en extra välfylld plånbok blir det allt svårare att konkurrera om godbitarna som produceras av färre och färre uppfödare. Dessa hästar lämnas sedan i träning till ett tjugotal topptränare på ett tiotal banor. De unghästar som inte bedöms tillhöra kulltoppen får svårare att hitta köpare eller betingar ett pris långt under sitt produktionsvärde. Hur återskapas mångfalden? Hur kan fler stimuleras till att bli hästägare på sin hemmabana och samtidigt välja att lämna hästen i träning där.

Bristen på hästskötare är till stor del en fråga om arbetsmiljö .Travsporten har ett stort trovärdighetsproblem orsakad av en orimlig arbetssituation för de aktiva, där resandet i vardagen är boven i dramat.

En gemensam faktor som försämrar mening och upplevelse för hästägarna, och vardagsarbetet för tränare och skötare, är tävlingsprogrammets utformning. Vi har aldrig rest så mycket som vi nu gör. Hästägare måste jobba för att försörja sina hästar. De har i vardagen inte tid att flacka land och rike kring för att se sina hästar tävla. Hästarna som startar i vardagstravet måste i första hand, för ett bibehållet hästägarintresse, erbjudas att tävla på hemmabanan. Det är en av sportens stora överlevndadsfrågor. Företrädesregler i låga klasser i propositionerna blir en viktig delfråga. Det är fortfarande vardagstravet som utgör sportens grundbult. Det gäller att skapa rätt antal tävlingsdagar för den egna banan och att propositionerna anpassas efter hemmahästar tillsammans med hästarna från de närmaste grannbanorna.

En ny kortlek
För att hålla ihop alla banor tillåter ST alltför många udda kort i leken. I travsportens kortlek har husaren, blaren och blompottan blandats in, samtidigt som man kämpar med att ”hålla ihop familjen”.Claes Freidenvall skriver i en krönika på sulkysport.se att det alltmer börjar likna
Löjliga familjen

Kortleken måste istället blandas och kuperas, dvs tävlingsprogrammet måste prestigelöst göras om. Vi behöver en kortlek med rätt valörer och färger. Vi kan inte fortsätta att spela med killekortlekens husar och blompotta därför att banorna vill undvika att bli sittande med Svarte Petter. Att förstå sportens framtid innebär inte enbart att spela med rätt kortlek utan även att spela korten i rätt ordning.

Uppdraget
Vi måste ge upp strategin där sporten förhåller sig passivt undvikande till förmån för spelbolaget. Travsällskapen äger sportens banor och deras rättigheter. Vi behöver en strategi där sällskapen samverkar och dirigerar ST utifrån sitt uppdrag att affärsmässigt och kostnadseffektivt arrangera travtävlingar där vi hästägare kan tävla med våra hästar.
Björn Damm
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer