2018-08-27 Tillbaka till den förlorade vardagen

Om det eventuellt har undgått någon kommer ATG inte längre ha ett exklusivt tillstånd till vadhållning på hästar. Bolaget får i stället, på samma villkor som övriga spelbolag, tillträde till den konkurrensutsatta spelsektorn. ATG blir därmed en bland flera speloperatörer, som kan sluta avtal med de "organisationer som äger tävlingsbanorna och övrig infrastruktur.” Det framgår av den riksdagsproposition (sid 283) där spelregler och spelplan definieras.
Organisationer som äger travbanor är travsällskapen. ST är till sitt ursprung bildat för att vara en serviceorganisation till ägarna, travsällskapen. Banorna har för flera år sedan överlåtit till ST att förfoga över travbanornas immateriella tillgångar (bild- och ljudrättigheter) Sällskapen äger fortfarande både rättigheterna och ST. Alla ägare, eller viss andel av alla ägarna, kan även i framtiden ge fullmakt till ST om att förhandla med de spelbolag som vill in på travsportens spelmarknad. Sällskapen kan även välja att göra det var och en för sig. I vilket fall är stora förändringar att vänta från januari 2019.

Den allra största tillgång som sällskapen har är deras aktiva sportutövare. Oavsett om de är glada amatörer, eller tränare med A-licens och F-skattsedel, är det de aktiva och hästägarna som avgör banans berättigade framtid. Den nuvarande familjen riskerar att splittras som en konsekvens av att sportens travpolitiska majoritet vägrar att acceptera storbanornas betydelse för svensk travsport Tävlingsprogrammet för 2019 måste därför ge mål och medel till de banor som har förutsättningar att leda sporten in i framtiden. Banornas kamp för att hitta en fungerande affärsmodell blir morgondagens överlevnadsfråga.

Ur de personliga minnenas arkiv
Jag började mitt travliv under 1980-talet med att köpa några tävlingshästar vilka var i träning på Solvalla. Intresset bet sig fast, utvecklades och blev till näring. Uppfödning och träningsverksamhet påbörjades på egen gård. Målsättningen med uppfödning och hästägande var att "hästarna skulle duga på Solvalla". Stig H Johansson var för mig som för många andra en förebild. Han prioriterade alltid starter på hemmabanan.Solvalla hade två egna tävlingsdagar i veckan. Unghästloppen i STCs unghästserie hade 55.000 kr i första pris. Matlappen i vardagstravet täckte månadskostnaden. Prispengarna var väsentligt högre på Solvalla än på landsortsbanorna. Alla såg självklarheten i att när hästarna från övriga travsverige reste till Solvalla så var de riktigt bra. För övrigt startade vi på hemmabanan. Det var där vi tränade eller lämnade våra hästar i träning. Publiken var på plats både till vardags och till fest för att hoppas på sin egen häst genom att mäta krafterna med grannens.

Förändringens hårda vindar viner
Sporten tvingas in i en självrenande process. Vi tävlar för mycket i förhållande till det antal hästar vi har. Vid det här laget är alla medvetna om att sportens aktiva och deras kunder hästägarna inte har kompenserats i tillräcklig utsträckning de senaste åren. Hästbristen är en konsekvens av minskat antal hästägare. Saxen har klippt bort publikintresset på Solvalla och dessutom tagit bort startmöjligheter i vardagstravet .

ATG har fått styra och ställa för att till varje pris höja omsättningen. Skälen har paketerats lite olika, men alla vägar har inte burit till Rom. Spelbolagets ekonomiska resultatutveckling och sportens rekryteringsproblematik har fortfarande inte kommit i mål. Omsättningsjakten ökar statens skatteintäkter,men ger inget bröd i huset till de aktiva.

Nuvarande tävlingsprogram
Det görs ca 95.000 starter på ett år. 11 procent av dessa utgör lopp inom spelformerna V75 och V86, vilka tenderar att i ökad omfattning även köras utanför Sveriges gränser. ”Elitserien” står för 50 - 60 procent av sportens finansiering, samtidigt som den speglar sportens framgångsrika utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Breddtravet;
12 procent utgörs av breddlopp. Trots dessa lopp minskar antalet amatörer.

Vardagstravet
77 procent utgör det som man kallar golvet, dvs vardagstravet. Det är alla lopp utanför ”elitserien" och breddtravet och inkluderar alla årgångar..

Tävlingar på Solvalla
Av 95.000 starter i Sverige görs 10 procent på Solvalla, dvs ca 9.500 starter. Vid dessa starter utgörs drygt hälften av hemmaekipage. Solvallas hästar leder deltagandet i V75- och V86-starter, och har liksom andra banor fullt upp under breddloppsdagarna. Ändå är inte antalet starttillfällen tillräckliga för att täcka vardagstravets behov.

Mysteriet med de försvunna loppen
I hela Sverige är andelen starter för 3-åriga varm- och kallblod knappt 9 procent.. Även bland 3-åringarna är Solvallas hästarväl representerade. Solvalla har liksom andra banor svårt att fylla sina unghästlopp speciellt i början på året. Är det ett mysterium, eller finns det en fullt naturlig förklaring? Har vi för få stängda lopp i lägre klasser för 3-åringarna? Är tränarna för rädda om startpoängen och söker enklare motstånd på andra banor? Det finns ett stort antal unghästar koncenterade till ett mindre antal ägarkonstellationer i vilka tränarna ofta själva ingår. Påverkar det matchningen? Innebär Solvallas minskade antal tävlingar under sommaren att tränarna tvingas att resa, inte minst för att matcha unghästarna inför sensommarens och höstens insatslopp? Endast ca hälften av de svenskfödda kullarna kommer till start som 3-åringar, där majoriteten är i A-träning. Motsvarande siffra för 4-åringarna är drygt 65 procent.

Solvalla är en unghästbana och en elitbana. Men det finns också 730 hästar av Solvallas ca 1.800 hästar i träning som är fem år och äldre, dvs över 40 procent av banans totala hästpopulation. I och med att Solvallas hästar till närmare 75 procent är i A-träning startar de också mer frekvent, vilket ställer högre krav på antalet startmöjligheter.

Dessa hästar saknar under stor del av året startmöjligheter i vardagstravet på sin hemmabana. De är uppenbarligen i form eftersom de har hög startfrekvens på andra banor. Är det ytterligare ett mysterium, eller är den naturliga förklaringen att Solvallas tävlingstillfällen hålls igen för att skapa tävlingsutrymme på andra banor?!

Som hästägare är vi alltid beredda att resa till närliggande grannbanor om hästarna har bra lopp.Tävlandet i vardagstravet måste ändå utgå från den egna banan. I dag görs var tredje till var fjärde start på hemmabanan.. Ingen köper en häst för att inte kunna vara på plats och se den tävla på den egna banan. Även Solvallas hästägare måste få se sina vardagshjältar tävla på hemmaplan. Det är en förutsättning för att finna motivation till att förnya sitt hästmaterial.

Den beska medicinen
Antalet starttillfällen måste minskas i områden med färre hästar och proportionellt ökas för de banor där det fortfarande finns många. Det korsvisa resandet måste få ett slut. Kravet på antal hästar i träning för att erhålla tävlingsdagar i vardagstravet måste utgå från likaprincipen. Det ska inte ställas högre krav på Solvalla än på andra banor för att arrangera en tävlingsdag. Denna förändring måste införas omgående,

Det finns många olika skäl att öka hästarnas möjligheter till starter på hemmabanorna. Det är inte bara för hästägarnas skull. Även stallpersonalens arbetsvillkor blir anständigare, samtidigt som våra hästars hälsa premieras. Att det också bidrar till förstärkt hästägarekonomi med större trovärdighet för sportens villkor och allmän miljö behöver inte särskilt understrykas.Det krävs att travsportens ledning nu tar tag i frågan om tävlingsprogrammet. Vi vet att medicinen smakar beskt, men den är nödvändig för en levande sport i framtiden . Även prismedelsnivån för nästa år är minst sagt oklar.

Solvalla har, som tidigare nämnts, endast 10,6 procent av landets ca 95.000 totala starter vilket helt uppenbart inte står i proportion till antalet hästar stationerade vid banan. Tävlingsprogrammet 2019 måste anpassas efter travsportens verklighet. Det kräver en minskning av totala antalet starter samtidigt som starterna blir fler på Solvalla och övriga ledande banor.
Björn Damm
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer