2014-09-21

Travhästägare, låt oss presentera Hattens senaste krönika. Den är kopierad från Gamblers Vardag. Långt att läsa men värt mödan.
Johan Lindbergs lojalitet finns var någonstans
postat av Hatten den 21 Sep, 2014 kl 14:17


Svensk Travsports biträdande generalsekreterare skriver så kallade ”veckobrev” där han ventilerar händelser inom travsporten .

Mycket ofta har det handlat om Breddtravet som är Johans skötebarn, och precis som Skarplöths skötebarn v86express, så har bådas flaggskepp ifrågasatts inom travsporten. Vilket märks tydligt om ni läser förtroendediagrammen här : http://www.gamblersvardag.se/atgs-styrelse-har-tappat-sportens-fortroende

Det är nog ett rimligt antagande att ATGs styrelse erhåller ÄNNU LÄGRE FÖRTROENDE vid en mätning i dag.

I sista brevet ( https://www.travsport.se/article/2.292/1.401398 ) ventilerar Johan följande intressanta försvar gentemot Solvallas Hästägarförenings skrivelse ( http://www.gamblersvardag.se/solvallas-hastagarforening-har-ruttnat-pa-atgst ) och kommer med de mest häpnadsväckande invändningar på följande Björn Damms utmärkta genomlysning av möjligheterna för hästägarna att få ekonomi på hästägandet. ( 1 av 100 hästar bär sig upp till 4 års ålder, dvs 100 oddsare att köpa unghäst att den ska gå runt)

Johans försvar:

Så här, om den faktiska procentsatsen är en eller fem procent är inte det jag bör diskutera för eller emot (och oavsett vilket så tycker jag att båda siffrorna är för låga). Däremot så är det intressant att man vet vad som ligger bakom utredningen. Damm har räknat att en treårig häst som ska bli fyra, det vill säga 31 december som treåring har en driftskostnad på i snitt 400 000. Med det sagt ska man veta att han räknat på att a-l-l-a hästar är i proffsträning och att a-l-l-a ägs av externa ägare (det vill säga inte tränarna själva).

Man ska alltså komma ihåg att det är väldigt många treåriga hästar som inte behöver ha sprungit in 400 000 kronor till och med treåringssäsongen. Att vi måste höja siffran är solklart. För det behöver vi bli fler intressenter i sporten

NATURLIGTVIS är det så att ALLA hästar inte har omkostnader på 200 000 per år, MEN de flesta hästar som är satta i proffsträning har de kostnaderna. Är man amatörtränare så innebär det normalt att man gör jobbet själv eller har egen personal som gör jobbet, men även om inte kostnaderna blir lika höga rent bokföringsmässigt, så innebär det inte lägre kostnader. Det innebär endast att människor värderar sin tid annorlunda, men frågan där är filosofisk och min personliga tanke är att ALL träning ska värderas med de kostnader som proffsträning innebär, enär det de facto är marknadens värdering av kostnadsläget.

Hursomhaver, så är ju kostnaderna för proffsträning ändock lägre i Norrland än i Stockholm, marken är billigare, bostäderna är avsevärt billigare, men samtidigt så tar ju även Bergh och Båth ut nog så höga arvoden för sina adepter, så det handlar också om marknadsvärde. Är man mindre känd så är det svårt att ta rimligt betalt. Vilket innebär att de flesta tränarna norr om Sundsvall erhåller usel kostnadstäckning, liksom mindre tränare i allmänhet.

Det som sticker ytterligare i ögonen är Johans inpass( ägs av tränarna själva) Detta inpass är djupt tragiskt, enär tränarnas ALLT större hästägande är direkt skadligt för sporten, men enda möjligheten för många tränare att få nya unghästar är att förutom vara tränare också bli hästägare, enär det är svårare än någonsin att finna hästägare. Det innebär till att börja med att PROFFSTRÄNARYRKET förminskas, enär du blir alltmer att likna vid amatörstatus då du äger hästarna själv men framförallt så tar man jättelika risker, enär proffstränare sällan har andra inkomster än just yrket till skillnad från renodlade amatörtränare, som har inkomster från andra områden .

Detta innebär för hästsporten i stort(problemet likartat inom galoppen) att blir det en nedgång av prispengarna, eller tex kostnaderna för proffstränarna ökar markant pga tex höjda räntor, amorteringskrav, ytterligare höjda foderkostnader, drivmedel mm och prispengarna inom travet dessutom sjunker så blir detta naturligtvis en rejäl ekonomisk krasch.

Det innebär att på bara något år skulle säkerligen 25% av proffstränarna riskeras slås ut fullständigt av yttre omständigheter som dom inte rår över, pga den professionella hästsportens alltmer ansträngda ekonomi. I samband med detta skulle förövrigt också en skrämmande stor andel av uppfödarna slås ut, enär köparna av hästarna skulle minska katastrofalt och därmed snittpriserna.

Det innebär att en mängd hästar skulle bli till salu, och snittpriserna sjunka vilket skulle skapa en moment22 situation där virveln snurrar allt snabbare.

ATT då som Johan gör, raljera över att ALLA inte har samma grundkostnader är FEL VÄG att angripa problemet!!!

Förövrigt måste det också påpekas att Johan har fullständigt INKORREKTA uppgifter gällande utlandsspelet: Intäkterna är 114 miljoner BRUTTO, men kostnaderna är LÄGST 35 miljoner, därutöver tillkommer en post”utländska provisioner a 20 miljoner” samt avskrivningar på div kostnader för utveckling av nytt datasystem mm. Hur man än räknar tillkommer knappast mer än 75 miljoner från utlandsspelet, och då har man räknat SNÄLLT .

Nästa punkt som Johan beskriver på ett starkt nedlåtande vis, helt utan någon som helst FAKTArelevans: Dessa uppgifter presenterades utan vidare granskning i Travronden i tisdags” Naturligtvis har hela DAMMS artikel källundersökts, det är en oerhört nonchalant obefogad kritik.

Följande passus är förövrigt också direkt lögn, där Johan åtar sig att agera Djävulens advokat för Skarplöth och V86Express.

Johan påstår fullständigt felaktigt att den SVENSKA omsättningen ökat genom V86E, vilket är direkt felaktigt, enär ALLA uppgifter som finns påvisar en fortsatt sänkning av inhemsk omsättning, banomsättningen sjunker med 18%, totalomsättningen sjunker inräknat samtliga saxbanor och då ska man ha klart för sig att sedan V86 infördes så har utländska samarbetspartners oftast inte kunnat spela Dagens Dubbel bla pg.a saxbanor. Johan påstår också att det blir mer medel till sporten, vilket är direkt felaktigt, enär kostnaderna för produktionen äter upp eventuellt totonetto, samt avskrivningarna på tekniska kostnader inte är försumbara. Därutöver mäts återigen INTE kostnaden för varje utebliven banbesökare som ST inte ens behagat sätta ett värde på ? Hur är detta ens möjligt? Ska vi också räkna in GODWILLVÄRDE? nej, det är nog ingen ide, för det värdet är snart raserat på grund av bristande insikt i hur man driver spelbolag.

Johan avslutar dessutom med ” ST bjuder köpare och säljare på lunch inför kriterieauktionen ” som om det skulle räcka för att hålla branschen på gott humör.

Johan tar INTE upp någonstans att ST/SG fullständigt nonchalerat ALL ägarstyrning av ATG, och fullständigt eftergivet följt Skarplöths förehavanden utan att någon gång sätta ner foten och utöva ägarmakten. RYGGRADSLÖST

ps: Johan försökte berätta för undertecknad hur utlandsavtalen fungerande på twitter, och återkom ett antal gånger till ” utlandsavtalen är efter gängse modell eller efter internationell praxis” vilket är ren RAPPAKALJA och jag förstår om man trodde på detta för tre år sedan. Men när Skarplöth började 2013, var det klarlagt hur OTB, dvs offtrackbetting ser ut i internationell praxis:

Svensk modell: Sverige behåller i genomsnitt 4,3% av intäkterna och utlandssamarbetspartner behåller 25,7% i genomsnitt.

OTB praxis: Samarbetspartner erhåller 10% av intäkterna!

Här är beviset:

Så här ser New York States avtal ut under 2012, med hela världens OTB-samarbeten (off track bettting)

Estimated Distribution of $200 Million of Handle at NYS Tracks/OTBs

Handle 120,000,000 80,000,000
Returned to Bettors 79.5% 95,400,000 79.5% 63,600,000
Takeout 20.5% 24,600,000 20.5% 16,400,000
Breeders 0.7% 840,000 0.6% 480,000
Regulatory Fee 0.5% 600,000 0.5% 400,000
Pari-Mutuel Tax 1.2% 1,440,000 0.8% 640,000
Regional Payments 0.25% 300,000 4.0% 3,200,000
Purses 5.0% 6,000,000
Host Fees 4.5% 5,400,000 4.5% 3,600,000
Retained by Track/OTB 8% 10,020,000 10% 8,080,000

(källa http://www.gaming.ny.gov/pdf/09191215442609.14.12.ADWReport.pdf )

ATT Johan skyndsamt avslutade konversationen utan ett ljud förvånar ingen. Bättre fly än illa fäkta!!
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer