Solvalla Hästägarförening

Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information och nyheter från Solvallas Hästägarförening. Under fliken Medlemmar finns information om föreningens återkommande aktiviteter som t ex The Owners Day , men också om kommande resor, studiebesök och andra trevliga aktiviteter som vi arrangerar för våra medlemmar. Under fliken Andelshästar hittar du information om respektive häst som föreningsmedlemmar äger genom vår ägarpseudonym Team SHF/Easy.

För dig som är hästägare och ännu inte är medlem i vår förening finns under fliken Medlemmar information om våra medlemsförmåner och hur du ansöker om medlemskap.

En STADGEÄNDRING vid årsmötet 2016 ger alla hästägare med avsikt att tävla med sina hästar vid Solvalla rätt till medlemskap. Det innebär att oavsett var du bor, eller var du har din häst i träning, kan du bli medlem i Solvalla HF.

Om innehållet i föreningens stadgar bestämmer medlemmarna genom demokratiska beslut. När det gäller avtal som föreningen träffar med t ex Stockholms Travsällskap bestämmer de förhandlande parterna innehållet. Det betyder att medlemskapet inte med automatik ger rätt till samma förmåner för alla medlemmar.

Kommande aktiviteter